Hiển thị kết quả duy nhất

1.069.000.000
999.000.000